ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇՈՒՆ-2016 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

  Հոկտեմբերի 25- 26, 5-րդ դասարան

  1. Քանի  թվանշան է օգտագործվում թվերը  գրառելիս / 0.5 միավոր/

ա) 11                       բ) 9                             գ)10                            դ) անթիվ

          2 .Հետևյալ թվերից որի  մեջ է 2-ը ցույց  տալիս  տասնյակների  քանակը

ա)   4172                   բ) 8251                     գ)  4329                            դ)2758            / 0.5 միավոր/              3.Հինգ  հարյուր հազար   յոթ   հարյուր  հինգ   թիվը   գրել        թվանշաններով.

500705                                                                                                             / 1միավոր/

                 4.     Թվերի գրառման  տասական   համակարգը  ստեղծվել է.

ա) Հնդկաստանում  բ) Հայաստանումգ) Հունաստանում  դ)Չինաստանում

/ 1 միավոր/

                       5. Որը կարգային միավոր  չէ.

ա) 101                      բ)100                         գ) 1000                        դ)  1 միավոր/

                    6.   Քանի թվանշան կօգտագործվի  տասներկու  էջնոց  գիրքը  համարակալելիս, եթե             համարակալումը  սկսվում է 3 –րդ  էջից.

ա)      12                   բ) 24                             գ)   15                         դ)14/ 1 միավոր/

                     7. 4506 թիվը գրառված է կարգային  գումարելիների գումարի  տեսքով, ընտրիր տարբ երակը.

ա) 4  10000 + 5  10 + 6  1

բ)  4   100 + 5    100 + 6   1

գ)   4  1000 + 5  100 + 6  10

դ) 4  1000 + 5  100+ 6  1     / 1 միավոր/

                 8.Քանի թիվ կա 17 ից 28  թվերի  միջև

10 հատ թիվ կա / 1 միավոր/

                  9.  Գտնե լ 23-ին հաջորդող և նախորդող  թվերի  գումարը

46/ 1 միավոր/

10.   Որ  գրառումն  է սխալ.

ա)  17 >  15               բ) 18  <  19                 գ)   15 <  15           դ)14 > 1

/ 1 միավոր/

           11.   1-ից   43 թվերի գրառման համար 3 թվանշանը քանի անգամ է օգտագործվում:

15 անգամ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s